Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Województwo wielkopolskie

strona główna | rezerwaty


Jezioro Kamińskie

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka - park krajobrazowy w województwie wielkopolskim, położony na północny wschód od Poznania, między Murowaną Gośliną, Skokami, Kiszkowem i Pobiedziskami, na terenie gmin Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki.

Park powstał w roku 1993, w celu zachowania i ochrony największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych.

Po przeprowadzonej w 2003 r. korekcie granic, powierzchnia parku wynosi 11439,40 ha, z czego ponad 80% to tereny leśne. Przez teren parku przepływają rzeki: Warta, Trojanka (Goślinka), Struga Wierzenicka i Potok Dzwonowski oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie.

Rezerwaty w Puszczy Zielonka

  1. Rezerwat przyrody Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej
  2. Rezerwat przyrody Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko
  3. Rezerwat przyrody Jezioro Czarne
  4. Rezerwat przyrody Jezioro Pławno

Fauna

Na terenie parku bytują: jelenie, sarny, daniele, dziki, zające, wiewiórki, żmije, zaskrońce, lisy, dzikie króliki, borsuki, kuny, wydry, bobry, łosie, kruki, żurawie, bociany czarne, bieliki, orliki, rybołowy, raki, pijawki lekarskie.

Linki


Zapraszamy!